คติธรรมคำสอน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

 1. 🙇‍♂️ คติธรรมโดย หลวงพ่อชา สุภัทโท “ถ้าเราปล่อยวางเล็กน้อย เราก็จะมีความสงบเล็กน้อย ถ้าเราปล่อยวางมาก เราก็จะมีความสงบมาก ถ้าเราปล่อยวางได้หมด ทุกอย่างก็จะสมบูรณ์”
 2. 🙇‍♂️ คติธรรมโดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต “คนที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้ว จะไม่วุ่นวายกับอะไรทั้งสิ้น อะไรจะมีก็มีไป อะไรจะสูญก็สูญไป แต่ใจจะไม่ไปดีอกดีใจ เสียอกเสียใจ กับการมาและการไปของสิ่งต่าง ๆ”
 3. 🙇‍♂️ คติธรรมโดย หลวงปู่จันทร์ศรี “ธรรมดาของชีวิต มีแล้วก็กลับไม่มีได้ โลกสลับกันไปมา เหมือนมืดแล้วสว่าง อย่าเสียใจหรือดีใจกับสิ่งใดให้มากนัก”
 4. 🙇‍♂️ คติธรรมโดย พุทธทาสภิกขุ “อย่าไปบ้ากับชีวิตให้มาก เพราะมันเป็นสิ่งสมมุติ เพราะชีวิตมันไม่มีจริง มันเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ จงทำหน้าที่ให้ดี โดยไม่มีความทุกข์ ให้สงบ เย็น และเป็นประโยชน์ เพราะทุกสิ่งทุกอย่าง เราต้องคืนให้กลับสู่ธรรมชาติดังเดิม แม้แต่ร่างกายที่เราเฝ้าดูแลก็ตาม”
 5. 🙇‍♂️ คติธรรมโดย พระไพศาล วิสาโล “ใครจะรู้สึกกับคุณอย่างไรก็อย่าไปใส่ใจมาก หากคุณเอาความสุขของคุณไปผูกติดกับสายตาของคนอื่น คุณจะหาความสุขได้ยาก”
 6. 🙇‍♂️ คติธรรมโดย หลวงปู่โต พรหมรังสี “หากเรารู้สึกว่าเรากำลังประสบกับวิบากกรรม เราต้องทำดีสู้กรรม สู้ให้ดีที่สุด สู้ให้สุดชีวิต อย่าท้อถอย เดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเอง”
 7. 🙇‍♂️ คติธรรมโดย หลวงปู่ทวด “โลกมนุษย์นี้อยู่เพื่อสร้างความดี มิใช่เพื่อกอบโกยสุข จนลืมบุญกุศล”
 8. 🙇‍♂️ คติธรรมโดย สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก “ไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระ ยกเว้นความดี”
 9. 🙇‍♂️ คติธรรมโดย หลวงปู่จำปา “กรรม คือ การกระทำ การแก้กรรม คือ การแก้ไขพฤติกรรม เคยทำชั่วก็หยุดซะ ทำดีอยู่แล้วก็ทำให้ดียิ่งขึ้น”
 10. 🙇‍♂️ คติธรรมโดย พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทิโป “เราสร้างไว้อย่างไร ก็จะได้รับผลอย่างนั้น ถ้าทำบาปความชั่วทำให้เกิดทุกข์ เราก็จะได้รับผลของกรรมนั้น ทำความดีทำให้เกิดความสุข ก็จะได้ความดีตอบสนองในทางที่ดี”
 11. 🙇‍♂️ คติธรรมโดย หลวงพ่อปาน โสนันโท “การสวดมนต์ทำความดีก็อย่าได้ใจร้อนอย่าโลภ ทำไปเรื่อย ๆ ถึงคราวบุญกุศลที่ทำไว้ ก็จะจัดสรรให้ร่ำรวยเป็นสุขเอง โดยไม่ต้องอ้อนวอนขอให้เหนื่อย”
 12. 🙇‍♂️ คติธรรมโดย หลวงตาม้า วัดถ้ำเมืองนะ “หมั่นสวดมนต์ภาวนาและทำความดีไว้ ภัยอันตรายต่าง ๆ อย่างน้อยจะไม่เกิดกับเรา”
 13. 🙇‍♂️ คติธรรมโดย พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร “จำไว้ พุทโธ ธัมโม สังโฆ ทำอะไร ก็พุทโธ กลัว ก็พุทโธ ใจไม่ดี ก็พุทโธ ขี้เกียจ ก็พุทโธ”
 14. 🙇‍♂️ คติธรรมโดย สมเด็จโต พรหมรังสี “ถ้าเราเคยให้ทาน ทานนั้นก็จะกลับมาหาเรา ถ้าเรารักษาศีล เมื่อมีภัย ศีลนั้นจะมาคุ้มครองเรา เมื่อเรามีภาวนา มีปัญญา เมื่อเจอทางตัน อุปสรรค เราก็จะหาทางออกได้”
 15. 🙇‍♂️ คติธรรมโดย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร “แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการให้ทาน แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการรักษาศีล แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการภาวนา ก็ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทาง ที่จะทำให้เราพ้นจากทุกข์ ด้วยประการทั้งปวง”

🌿ในชีวิตของคนเรายากที่จะหลีกเลี่ยงความเครียดหรือสิ่งต่าง ๆ ที่มากระทบจิตใจได้ เพราะเราอยู่ร่วมกันในสังคม ย่อมต้องพบเจอทั้งผู้คนที่ดีและไม่ดี รวมถึงอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต

แต่การที่เราจะมีความสุขและพ้นทุกข์ได้นั้น นอกไปจากคำคมธรรมะปล่อยวางที่จะเอามาไว้เตือนสติเตือนใจเราได้แล้วนั้น การเริ่มปฏิบัติสิ่งดี ๆ ก็จะนำเรื่องดี ๆ เข้ามาสู่ตัวเราเช่นกัน

ขอบคุณบทความดีๆที่ได้รับมาจากไลน์ อ่านทีไรก็มีกำลังใจ เก็บไว้กันหาย เก็บไว้ทบทวน เก็บไว้แบ่งปัน สุขใจยิ้มกว้าง สวัสดีค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s